You are here

Napo opettajille

Opetusmateriaalia opettajille

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) on yhdessä Napo-konsortion kanssa laatinut opettajille tarkoitetun aineiston Napo-suosikkihahmoon perustuvista työsuojelun oppitunneista. Niiden tarkoituksena on tutustuttaa peruskoulun oppilaat terveyteen ja turvallisuuteen liittyviin aiheisiin hauskasti ja kekseliäästi mutta samalla opettavaisesti Napo-elokuvien avulla.

Jokaista tuntia varten on yksi Napo-elokuva/-kohtaus ja määritetyt oppimistavoitteet. Opettajilla on valittavanaan useita aktiviteetteja, ja heille annetaan tarvittavat resurssit sekä ideoita siitä, miten oppilaiden suoritusta voidaan arvioida. Oppitunnit on tarkoitettu opettajien ja oppilaiden avuksi luokassa, ja niitä on määrä käyttää joustavasti opetussuunnitelman aiheiden ohella ja niiden tukena.

Oppitunnit [6]

Napon merkilliset merkit Oppitunti 1 – Varoitus- ja kieltomerkit

Napo ja merkilliset merkit: Varoitus- ja kieltomerkit

Tapaturmien ehkäiseminen, Turvallisuusmerkinnät

 Napon merkilliset merkit Oppitunti 2 – Määräys- ja pelastusmerkit

Napo ja merkilliset merkit: Määräys- ja pelastusmerkit

Tapaturmien ehkäiseminen, Turvallisuusmerkinnät

Ehjin nahoin Napon kanssa Oppitunti 1 – Iho

Ehjin nahoin Napon kanssa - Iho

Kemikaalit, Henkilökohtaiset suojaimet, Ihon suojaaminen

Ehjin nahoin Napon kanssa Oppitunti 2 – Selkä

Ehjin nahoin Napon kanssa - Selkä

Kemikaalit, Henkilökohtaiset suojaimet, Ihon suojaaminen

Napon vaaravahti Oppitunti 1 – Riskien ja vaarojen tunnistaminen

Napon vaaravahti: Riskien ja vaarojen tunnistaminen

Tapaturmien ehkäiseminen, Riskinarviointi

Napo’s Hazard Hunter – Intervention and prevention

Napon vaaravahti: Vaarojen poistaminen ja ehkäiseminen

Tapaturmien ehkäiseminen, Riskinarviointi