You are here

Back to Films

Napo - siisteys

Publication date: 
2004
Napo - siisteys

Tässä elokuvassa käsitellään siivous- ja urakointialan työntekijöiden työssään kohtaamia työterveys- ja turvallisuusriskejä: liukastumisia ja kompastumisia, putoamisia, koneiden ja esineiden manuaalista käsittelyä ja yksin työskentelyä. Elokuvan kohderyhmänä ovat siivousurakoijat ja -yritykset, mutta se sopii kaikille muillekin aloille ja kaikkien tasojen työntekijöille, etenkin koulutuksessa ja työharjoittelussa oleville nuorille. Päätavoitteena on edistää tietoisuutta siivoustyöhön liittyvistä tavallisimmista riskeistä sekä antaa mahdollisuus pohtia sopivia ennaltaehkäisytoimia. Joskus Napo nimittäin ottaa asioita huolehtiakseen, mutta joskus hän myös ottaa riskejä. Hän kohtaa erilaisia vaaroja työtoverinsa Napeten, pomonsa ja asiakkaidensa kanssa. Elokuvan tilanteiden toivotaan kirvoittavan keskustelua organisaatiosta ja työn suunnittelusta, varoitusmerkeistä, tikkaiden ja portaiden käyttämisestä, manuaalisen käsittelyn ongelmista, yhdessä työskentelystä sekä tiedon jakamisesta.