You are here

Back to Films

Napo esittää: Kommmitmensch-hahmo – se olen minä!

Publication date: 
2018
Napo esittää: Kommmitmensch-hahmo – se olen minä!

Napo on ollut keskeinen hahmo työsuojelussa jo yli 20 vuoden ajan. Koomisella tavallaan hän kiinnittää huomion keskeisimpiin työsuojelun aiheisiin ja lisää tietoa niistä. Heti uudesta työsuojelukampanjasta kuultuaan Napo halusi siihen aktiivisesti mukaan, ja hänestä tuli kommmitmensch-hahmo. Niinpä aikaisemmista Napo-filmien jaksoista, jotka koskevat kuutta kommmitmensch-kampanjan toiminnan alaa, on tehty kooste. Napo on kommmitmensch -hahmo, koska hän on ymmärtänyt, että työsuojelun on oltava aina keskeisessä asemassa jokapäiväisissä työrutiineissa.

DGUV:n (Saksan lakisääteinen tapaturmavakuutus) lyhyt katsaus uuteen ehkäisykulttuuria koskevaan kampanjaan.