You are here

Back to Films

Napo ja jännitteiset hetket

Publication date: 
2015
Napo ja jännitteiset hetket

Sähkö on tuttu ja olennainen osa päivittäistä elämää, mutta jos siihen ei suhtauduta sen vaatimalla tavalla, se voi myös vahingoittaa, tappaa tai aiheuttaa vahinkoa. On olemassa yksinkertaisia varotoimia, joiden avulla loukkaantumisriskiä voidaan merkittävästi vähentää työskenneltäessä sähkön kanssa tai sen lähellä. “Napo ja jännitteiset hetket” kuvaa joitakin näistä riskeistä: Lyhyissä tarinoissa Napo kohtaa erilaisia sähköön liittyviä uhkatekijöitä, kun taas pidemmät tarinat keskittyvät työjärjestelyihin ja työpaikan toimintasuhteisiin. Vaaratekijää esittää pieni sähkönsininen sähkökaaren kuva. Elokuvan tarkoituksena on esittää joitakin huomioon otettavia seikkoja sekä edistää keskustelua ja auttaa löytämään turvallisempia työtapoja.