Hyppää pääsisältöön

Ei mikään naurun asia

Categories
Liukastumiset, kompastumiset ja kaatumiset
Tapaturmien ehkäiseminen
Kunnossapito

Liukastumiset ja kompastumiset ovat yleisimpiä vaaratilanteita ja aiheuttavat kymmeniä tuhansia työpaikkatapaturmia vuosittain. Useimmiten liukastumisen aiheuttaa kosteus tai likaisuus, ja useimmiten kompastuminen johtuu huonosta järjestyksenpidosta ja epäsiisteydestä. Ongelman ratkaisu on monesti yksinkertainen ja edullisesti toteutettavissa. Asianmukainen riskien arviointi auttaisi löytämään tarvittavat torjuntakeinot, joita ovat likaisuuden sekä vuotojen ja roiskeiden ehkäiseminen ennalta, asianmukaiset jalkineet, työympäristön suunnittelu, kunnossapito, sopivat lattiamateriaalit, hyvä järjestys ja siisteys sekä tehokas koulutus ja valvonta. Tämä elokuva, joka sopii kaikille toimialoille ja työntekijäryhmille, pyrkii levittämään hyviä käytäntöjä ja tähdentää, että liukastumis- ja kompastumistapaturmat täytyy ottaa vakavasti. – ”Ei mikään naurun asia”