You are here

Back to Films

Napo riskien kimpussa

Publication date: 
2008
Napo riskien kimpussa

Riskinarviointi oli vuosien 2008/2009 työsuojelukampanjan teema. Riskibisnes (Risky Business) on elokuva vaaroista ja riskeistä työssä, sekä tarpeesta arvioida riskit ja toimia niiden poistamiseksi, jotta työpaikka olisi turvallisempi ja terveellisempi. Elokuvassa tarkastellaan vaaroja ja joitakin yleisimpiä riskejä. Sen sanoma kiteytyy kolmeen sanaan: ‘Seis, mieti, toimi!’, mikä tarjoaa hyvän keinon työpaikalla tapahtuvien onnettomuuksien ja työperäisten sairastumisten vähentämiseen. Elokuva on tarkoitettu käytettäväksi riskinarvioinnin toteuttamista sekä vaaroja ja riskejä koskevan koulutuksen tukena.