You are here

Back to Films

Napo ja turvallinen kunnossapito

Publication date: 
2010
Napo ja turvallinen kunnossapito

Kunnossapidon huono laatu on usein syynä tapaturmiin ja ammattitauteihin. Monet tapaturmat sattuvat huoltotöiden aikana tai sen vuoksi, että huoltoa ei ole tehty tai sen laatu on huono.

Tässä filmissä Napo esiintyy monenlaisissa tilanteissa. Joissakin hän on huoltotyötä tekemään hankittu henkilö, joissakin taas työpaikan työntekijä. Näemme, miten tärkeää eristäminen tai pääsyn estäminen on koneita huollettaessa, huomaamme “piilevien vaarojen” ja ahtaissa tiloissa työskentelemisen aiheuttamat ongelmat ja sen, miten tärkeää on, että kunnossapitotyön suorittavat pätevät henkilöt – varsinkin tarkastuksen ja testauksen.


Tämä filmi, joka sopii kaikille aloille ja kaikkien tasojen työntekijöille, pyrkii levittämään tietoa hyvästä käytännöstä ja kiinnittää huomiota turvalliseen kunnossapitoon.