Hyppää pääsisältöön

Raavi ja niiskuta... kemialliset vaarat työssä

Categories
Vaaralliset aineet
Vaaralliset aineet
Kemikaalit
Merkit ja merkinnät

Muutamassa lyhyessä sketsissä Napo puuhailee ärsyttävien, syttyvien, syövyttävien, myrkyllisten tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien kanssa. Jokaista sketsiä seuraa lyhyt jakso, jossa näytetään, miten onnettomuuksia voidaan ehkäistä turvallisilla työkäytänteillä. Elokuva sopii kaikille aloille ja kaikkien tasojen työntekijöille, etenkin koulutuksessa ja työharjoittelussa oleville nuorille. Päätavoite on kiinnittää huomiota kemiallisten tuotteiden merkitsemisen tärkeyteen. Napo joutuu käsittelemään kemiallisia aineita. Kuudessa jaksossa näytetään ensin väärä työskentelytapa, josta on vaarallisia seurauksia. Sen jälkeen näytetään oikea työskentelytapa, johon päästään turvallisuusmääräyksiä noudattamalla. Elokuvassa käsitellään kuutta yhdeksästä varoitusmerkistä ja käydään lyhyesti läpi räjähteiden vaarat.