You are here

Back to Films

Raavi ja niiskuta... kemialliset vaarat työssä

Publication date: 
2003
Raavi ja niiskuta... kemialliset vaarat työssä

Muutamassa lyhyessä sketsissä Napo puuhailee ärsyttävien, syttyvien, syövyttävien, myrkyllisten tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien kanssa. Jokaista sketsiä seuraa lyhyt jakso, jossa näytetään, miten onnettomuuksia voidaan ehkäistä turvallisilla työkäytänteillä. Elokuva sopii kaikille aloille ja kaikkien tasojen työntekijöille, etenkin koulutuksessa ja työharjoittelussa oleville nuorille. Päätavoite on kiinnittää huomiota kemiallisten tuotteiden merkitsemisen tärkeyteen. Napo joutuu käsittelemään kemiallisia aineita. Kuudessa jaksossa näytetään ensin väärä työskentelytapa, josta on vaarallisia seurauksia. Sen jälkeen näytetään oikea työskentelytapa, johon päästään turvallisuusmääräyksiä noudattamalla. Elokuvassa käsitellään kuutta yhdeksästä varoitusmerkistä ja käydään lyhyesti läpi räjähteiden vaarat.