You are here

Tips voor de leerkracht

Portrait of Napo

Kinderen kunnen niet vroeg genoeg de basisbeginselen van veiligheid en gezondheid leren kennen waarmee volwassenen te maken hebben op het werk.

Napo is een sympathiek figuurtje dat kinderen kan stimuleren na te denken over veiligheidskwesties en hen kan helpen deze te begrijpen en er goed mee om te gaan. Klik voor meer informatie op: Napo en vrienden. Er is een uitgebreide reeks Napo-filmpjes die u naar eigen inzicht kunt gebruiken in de les.

Sommige basisbegrippen op het gebied van veiligheid uit deze lessen sluiten aan op bestaande leerstof. Met “Napo voor leerkrachten” geven wij u diverse leuke ideeën om deze veiligheidsbegrippen in uw lessen op te nemen. Het materiaal kan als les worden gebruikt of deel uitmaken van een breder project. Hoewel er verwijzingen naar andere onderwerpen zijn, is het hoofddoel de aansprekende Napo-filmpjes te gebruiken om uw leerlingen bij te brengen hoe zij voor zichzelf en voor anderen kunnen zorgen en gevaren kunnen herkennen.

Voor elke les worden de leerdoelen opgesomd, mogelijke activiteiten vermeld en de benodigde materialen verstrekt. Aan de hand van deze lessen ontdekken leerlingen hoe ze diverse risico's kunnen herkennen die henzelf en hun vrienden in gevaar kunnen brengen, en ontwikkelen ze hun samenwerkingsvaardigheden om een deel van het geleerde in praktijk te brengen.

Meer informatie over thema's op het gebied van basisveiligheid en gezondheid kunt u vinden in de docentenbladen in onze bibliotheek.

Guidance file: