Overslaan en naar de inhoud gaan

Rechten en toestemmingen

De Napo-films zijn eigendom van het productiebedrijf Via Storia, dat gevestigd is in Straatsburg, Frankrijk, en het Napo Consortium, dat de films financiert en produceert namens een kleine groep Europese organisaties voor gezondheid en veiligheid: AUVA (Oostenrijk), CIOP (Polen), DGUV (Duitsland), INAIL (Italië), INRS (Frankrijk), TNO (Nederland) en SUVA (Zwitserland). Daarnaast heeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) een overeenkomst met DGUV (namens het Consortium) gesloten voor de vervaardiging en de distributie van kopieën van de Napo-films aan nationale focal points in alle EU-lidstaten, kandidaat-lidstaten en EVA-landen.

Auteursrechten

De auteursrechten berusten bij Via Storia.

Het Napo Consortium geniet in zijn hoedanigheid van coproducent bepaalde rechten, waaronder de volledige, niet aan enige tijdslimiet gebonden rechten om de films te gebruiken binnen het werkterrein van zijn organisaties, en om de originele tapes te ontvangen en daar kopieën van te maken.

Rechten

De Napo-films of afzonderlijke scènes daaruit mogen vrijelijk worden gebruikt voor onderwijs, opleiding en bewustmaking. Hiervoor hoeft niet vooraf toestemming te worden gevraagd aan het Napo Consortium.

Afzonderlijke scènes uit de Napo-films mogen ook worden gebruikt in PowerPoint-presentaties en op intranetsites, mits de producenten correct worden vermeld in een eindframe dat hier kan worden gedownload.

Het is niet toegestaan om:

  • de films te bewerken, te herzien of te wijzigen;

  • de films of afzonderlijke scènes daaruit in andere film-/videoproducties te gebruiken;

  • de films of afzonderlijke scènes daaruit te gebruiken voor reclame- of promotiedoeleinden of als impliciete Napo-goedkeuring;

  • de films te dupliceren en kopieën ervan te distribueren of te verkopen;

  • Napo-films te publiceren op internetsites;

  • de films of afzonderlijke scènes daaruit op te nemen in multimediaproducten, tenzij daar specifiek toestemming voor is verleend.

Het Napo Consortium geeft toestemming voor het maken van hyperlinks naar de homepage van de Napo-website www.napofilm.net, maar niet voor het plaatsen van Napo-films op andere websites.

Het Napo-personage mag alleen voor de rechtstreekse promotie van de film worden gebruikt. Napo of afbeeldingen van Napo mogen dus niet worden gebruikt in algemene reclame- en promotiematerialen of publicaties over gezondheid en veiligheid.

Aanvragen en informatie

Voor alle overige aanvragen en informatie kunt u zich wenden tot het Napo Consortium. U kunt contact opnemen door een e-mail te sturen naar contactformulier.