You are here

Controleer uw houding

Back to Napo in the workplace

Controleer uw houding

In deze activiteit bekijken de deelnemers een Napo-scène waarin wordt gekeken naar: hoe we in de loop van de tijd werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen kunnen ontwikkelen als gevolg van slechte houdingen; hoe eenvoudige maatregelen, die worden genomen voor het te laat is, het probleem kunnen verminderen.

Facilitator guidance

Hebt u hulp nodig bij het organiseren van een leeractiviteit op uw werkplek?

Meer informatie vindt u hier

Activity

Leerdoelen

Activiteiten

Concluding questions

Beoordeling

Benodigde materialen