Overslaan en naar de inhoud gaan

Controleer uw houding

In deze activiteit bekijken de deelnemers een Napo-scène waarin wordt gekeken naar: hoe we in de loop van de tijd werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen kunnen ontwikkelen als gevolg van slechte houdingen; hoe eenvoudige maatregelen, die worden genomen voor het te laat is, het probleem kunnen verminderen.

Leidraad voor gespreksleiders
Hebt u hulp nodig bij het organiseren van een leeractiviteit op uw werkplek?

Activiteit

Leerdoelen

Deelnemers begrijpen:

 • De invloed van een slechte houding op het werk (w)
 • dat acute en chronische rugpijn en pijn in de nek en polsen zich kan ontwikkelen als gevolg van een slechte houding (w,m,s)
 • kleine veranderingen in de werkomgeving kunnen de frequentie van spier- en skeletaandoeningen verminderen (w,m,s)
 • hoe ze hun zorgen kunnen uiten over spier- en skeletaandoeningen op hun werkplek (w)
 • hoe ze kunnen luisteren naar zorgen over spier- en skeletaandoeningen die door werknemers worden geuit (m,s)
 • het kostenvoordeel van het invoeren van interventies met betrekking tot spier- en skeletaandoeningen (m)

managers (m) supervisors (s) en werknemers (w)

Activiteiten

Facilitator om Napo te introduceren en deelnemers aan te moedigen om het potentieel voor spier- en skeletaandoeningen (rug-, nek- en polspijn) vast te stellen. Facilitator om deelnemers aan te moedigen hun eigen ervaringen te delen aan de hand van de aanbevolen vragen van de volgende opties:

 • Wat zijn de gezondheids- en veiligheidsaspecten van de film? Kunt u eventuele oplossingen voorstellen? (w,m,s)
 • Welke wijzigingen kunnen in uw werkomgeving worden aangebracht om het risico op spier- en skeletaandoeningen te beperken? (w)
 • Hoe zou u de werknemers bij de besluitvorming betrekken? (m,s)
 • Als u ongemak begint te ervaren als gevolg van een slechte houding op het werk, hoe zou u dit met uw lijnmanager of supervisor aan de orde stellen? (w)
 • Hoe onderhoudt u open communicatielijnen over gezondheids- en veiligheidskwesties met uw team? (m,s)
 • Hoe kan het aannemen van een positieve werkhouding de productiviteit, de prestaties en het leven van de werknemers verbeteren en de absentie verminderen? (w,m,s)
Slotvragen
 • Als u een vergelijkbare situatie op uw werk vaststelt, zou u wijzigingen durven voor te stellen? (w,m,s)
 • Kunt u uitleg geven over het kostenvoordeel van het invoeren van een interventie met betrekking tot spier- en skeletaandoeningen op uw werk? (w,m,s)
Beoordeling

Deelnemers kunnen de korte- en langetermijnvoordelen van het voorkomen van spier- en skeletaandoeningen op persoonlijk en organisatorisch niveau toelichten (w,m,s)

Benodigde materialen