You are here

Zware lasten opsplitsen

Terug naar Napo op de werkplek

Zware lasten opsplitsen

In deze activiteit bekijken en bespreken de deelnemers een Napo-scène waarin wordt bekeken hoe de eigenschappen van de belasting invloed kunnen hebben op het effect van handmatige taken op het lichaam, en hoe de belasting kan worden gewijzigd om het werk veiliger te maken.

Leidraad voor gespreksleiders

Hebt u hulp nodig bij het organiseren van een leeractiviteit op uw werkplek?

Meer informatie vindt u hier

Activiteit

Leerdoelen

Activiteiten

Slotvragen

Beoordeling

Benodigde materialen