Overslaan en naar de inhoud gaan

Napo in: pas op: chemische stoffen!

Categories
Gevaarlijke stoffen
Signalering en etikettering
Chemische stoffen

Deze film is een herziene versie van ‘Chemische risico's op het werk’ uit 2003. Ter sprake komen wijzigingen die zorgen voor een harmonisering van de symbolen (pictogrammen) die bij het vervoer van gevaarlijke stoffen worden gebruikt en de symbolen die worden gehanteerd bij de classificatie, etikettering en verpakking van chemische stoffen. De bestaande zeven pictogrammen worden door negen andere vervangen.

De belangrijkste data daarvoor zijn: 1 december 2010, wanneer de stoffen opnieuw moeten zijn geklasseerd en geëtiketteerd in overeenstemming met het nieuwe mondiale systeem (GHS); en 1 juni 2015, wanneer dit ook gaat gelden voor mengsels (voorheen preparaten genoemd).

Napo is te zien in een aantal korte sketches, waar hij werkt met chemische stoffen die irriterend, ontvlambaar, bijtend, giftig en/of gevaarlijk voor de omgeving zijn. Na iedere sketch volgt een korte sequentie waarin wordt getoond hoe ongevallen kunnen worden voorkomen wanneer veilige werkmethoden worden gevolgd. Deze film is geschikt voor alle sectoren en voor alle categorieën werknemers. Doel is de aandacht te vestigen op het belang van een goede etikettering van chemische producten. Na de openingsscène met een flinke explosie wordt eerst een verkeerde reactie met de ernstige gevolgen daarvan getoond, en vervolgens de juiste manier van handelen met inachtneming van de veiligheidsinstructies.