Overslaan en naar de inhoud gaan

Napo in ... een stoffige werkplaats

Categories
Stofdeeltjes
Gevaarlijke stoffen
Machines
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)

Stof vormt in twee verschillende maar significante aspecten een potentieel probleem op de werkplaats: ademhalingsmoeilijkheden en stofexplosies. De schadelijke effecten van stof kunnen variëren van huidirritatie tot longkanker. Dit is afhankelijk van de samenstelling van de stof, de soort stof en de mate van blootstelling.

“Napo in... een stoffige werkplaats” toont slechts enkele situaties waar stof vrijkomt en legt de nadruk op het belang om blootstelling aan stof op de werkplaats onder controle te houden teneinde ziekte te voorkomen. De film eindigt met een enorme knal – een stofexplosie: de snelle verbranding van fijne deeltjes in de lucht, vaak, maar niet altijd, in een gesloten ruimte.