Overslaan en naar de inhoud gaan

Napo in… brandalarm!

Categories
Brand en explosie
Noodroutes
Noodprocedure

Deze animatie illustreert het risico van brand en explosies op de werkplek en de maatregelen die kunnen worden genomen om de risico's te beperken. Een belangrijk beginsel bij het beheren van het risico is de noodzaak tot het uitvoeren van een adequate risico inventarisatie en -evaluatie.
Voor het ontstaan van brand of een explosie zijn drie elementen nodig: een brandbare stof (brandstof), lucht (zuurstof) en een ontstekingsbron (warmte).
De doelgroep van de film bestaat vooral uit werknemers die werkzaam zijn in industrieën en/of banen waar het risico op brand en explosies het grootst is.