Overslaan en naar de inhoud gaan

Napo in…… de sluipmoordenaars

Categories
Gevaarlijke stoffen
kanker
Arbeidsgebonden ziekten/aandoeningen
Work environment

Het voorkomen van kanker door werk heeft een hoge prioriteit in het EU Strategisch kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021-2027. Deze Napo film is erop gericht om het bewustzijn te verhogen rondom werkgerelateerde kanker en hoe dit te voorkomen. De focus ligt op kankerverwekkende stoffen die ontstaan tijdens het werk, door werkzaamheden als schuren, boren, zagen, verbranden. Het zijn stoffen die als bijproduct van een werkproces ontstaan en extra aandacht behoeven omdat deze kankerverwekkende stoffen geen labels hebben en mogelijk ook niet in veiligheidsinformatiebladen vermeld worden.

Een aanzienlijk deel van de Europese beroepsbevolking wordt potentieel blootgesteld aan deze schadelijke stoffen, zoals bijvoorbeeld uitlaatgassen van een dieselmotor, kwartsstof, houtstof en lasrook.

Beroepsgroepen met een hoge blootstelling aan deze kankerverwekkende stoffen zijn onder meer bouwvakkers, chauffeurs, mecaniciens, timmerlieden, schilders en lassers.
Veel werknemers zijn zich er niet van bewust dat deze stoffen kanker kunnen veroorzaken…. en dat moet veranderen!!