Overslaan en naar de inhoud gaan

Napo in... veilig onderhoud

Categories
Onderhoud
Ongevallenpreventie

Gebrekkige onderhoudsnormen zijn een belangrijke oorzaak van ongevallen en beroepsziekten. Vele ongevallen gebeuren bij het uitvoeren van onderhoudswerk, door een gebrek aan onderhoud of ten gevolge van slecht uitgevoerd onderhoud.

In deze film ziet u Napo in diverse situaties: soms is hij de onderhoudswerker, in andere gevallen een gewone werknemer. We zien hoe belangrijk het is machines bij onderhoud af te zonderen of te blokkeren, wat de problemen zijn van ‘verborgen gevaren’ en werken in besloten ruimten, en hoe belangrijk het is dat onderhoudswerk wordt uitgevoerd door competente mensen, met name inspecties en tests.

De film is geschikt voor alle sectoren en alle bedrijfsniveaus. De bedoeling ervan is de aandacht te vestigen op het belang van veilig onderhoud en aan te zetten tot goede werkwijzen.