Overslaan en naar de inhoud gaan

Werken op hoogte – samenvatting

Categories
Werken op grote hoogte
Accident prevention
Uitglijden, struikelen en vallen
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)

Werken op hoogte is een risicovolle activiteit. Vallen van hoogte verdient serieuze aandacht.  Het kan ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben.

Werkgevers en aannemers zijn verplicht om zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en moeten een veiligheidssysteem implementeren, zoals een uitgebreide risico beoordeling, het verstrekken van veiligheidsinformatie, veiligheidstraining en veiligheidssupervisie. Werknemers dienen zich aan de voorschriften en het veiligheidssysteem te houden om te voorkomen dat zij zichzelf en anderen aan risico’s blootstellen.

Deze film laat een aantal verschillende werk situaties zien waarbij gewerkt wordt op hoogtes. In andere Napo films komt dit thema ook aan bod zoals bij: ‘Napo in….op de bouwplaats’ dat gaat over bouwwerkzaamheden.