Overslaan en naar de inhoud gaan

Chemische risico's op het werk

Categories
Gevaarlijke stoffen
Gevaarlijke stoffen
Chemische stoffen
Signalering en etikettering

Napo verschijnt in een reeks korte sketches waarin hij met chemische producten werkt, waaronder producten die irriterend, ontvlambaar, bijtend, giftig of gevaarlijk voor het milieu zijn. Na elke sketch volgt een kort stukje waarin wordt getoond hoe ongevallen kunnen worden vermeden door veilige werkmethoden toe te passen. Deze film is geschikt voor alle sectoren en werknemerniveaus, maar vooral voor jonge mensen in opleiding of met weinig werkervaring. De filmpjes willen de aandacht vestigen op het belang van het etiketteren van chemische producten. Napo moet chemische middelen gebruiken. In zes stukjes wordt eerst getoond hoe het niet moet en wat de ernstige gevolgen zijn, en vervolgens hoe het wel moet, door de veiligheidsinstructies te volgen. De film behandelt zes van de negen veiligheidssymbolen en heeft het ook kort over de risico's van explosieven.