You are here

Back to Films

Napo în curat lună

Publication date: 
2004
Napo în curat lună

Acest film prezintă riscurile privind sănătatea şi securitatea cu care se confruntă lucrătorii din sectorul serviciilor de curăţenie şi de contractare, incluzând alunecările şi împiedicările, căderile, manipularea manuală şi munca individuală. Publicul ţintă este reprezentat de contractorii şi întreprinderile din domeniul curăţeniei, dar filmul este potrivit pentru toate sectoarele şi toate nivelurile de salariaţi, mai ales în cazul celor începători în probleme de formare profesională şi experienţă de muncă. Obiectivele constau în conştientizarea oamenilor cu privire la riscurile frecvente din domeniul curăţeniei şi oportunităţii de indicare a măsurilor preventive. Uneori Napo este prudent, dar sunt momente în care riscă. Cu Nanette, colega sa, şeful şi clienţii, el se confruntă cu diferite niveluri de risc. Situaţiile îi acordă oportunitatea de a vorbi despre organizarea şi planificarea muncii, semnalizarea de securitate, utilizarea scărilor şi a treptelor, probleme de manipulare manuală, munca în echipă şi circularea informaţiilor.