Mergi la conţinutul principal

Drepturi şi permisiune

Filmele Napo sunt proprietatea Via Storia, o companie de producţie cu sediul la Strasbourg, Franţa şi Consorţiului Napo, care finanţează şi produce filme în numele unui grup redus de organizaţii europene care activează în domeniul sănătăţii şi siguranţei: AUVA (Austria); CIOP (Polonia); DGUV (Germania); INAIL (Italia); INRS (Franţa); TNO (Ţările de Jos) şi SUVA (Elveţia). În plus, Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (EU-OSHA) a încheiat un acord cu DGUV (în numele Consorţiului) pentru realizarea şi furnizarea de copii ale filmelor Napo punctelor focale naţionale din toate statele membre ale UE, statele candidate şi ţările AELS.

Drepturi de autor

Drepturile de autor aparţin companiei Via Storia.

Consorţiul Napo se bucură de anumite drepturi în calitate de co-producători, inclusiv drepturile depline, fără limită de timp, de a utiliza filmele în domeniul de activitate al instituţiei şi de a primi casetele originale cu ajutorul cărora pot realiza copii ale filmelor.

Drepturi

Filmele Napo sau scene din filme pot fi utilizate în mod liber în scopuri educative, de formare şi pentru creşterea gradului de sensibilizare, fără a solicita în prealabil permisiune din partea Consorţiului Napo.

Scene din filmele Napo pot fi utilizate, de asemenea, în prezentări PowerPoint şi pe site-uri de intranet, cu menţionarea corespunzătoare a producătorilor, sub forma unui cadru de încheiere care poate fi descărcat aici.

Aceste drepturi nu se referă şi la:

  • editarea, revizuirea sau modificarea filmelor;

  • utilizarea filmelor şi scenelor din filme în alte producţii de filme/clipuri video;

  • utilizarea filmelor sau scenelor din filme în scopuri publicitare, de promovare sau adeziune;

  • multiplicarea, distribuirea sau vinderea de copii ale filmelor;

  • publicarea filmelor Napo pe site-uri de internet;

  • includerea filmelor sau scenelor din filme în produse multimedia, cu excepţia cazului în care se obţine o autorizaţie specifică în acest sens.

Consorţiul Napo permite includerea de link-uri către prima pagină a site-ului Napo www.napofilm.net, însă nu aprobă găzduirea filmelor Napo pe alte site-uri.

Personajul Napo poate fi utilizat numai direct în promovarea filmului; nu este posibilă utilizarea personajului Napo sau a imaginilor cu Napo în publicitatea, promovarea sau publicaţiile generale privind sănătatea şi siguranţa.

Cereri şi întrebări

Orice alte cereri şi întrebări trebuie adresate Consorţiului Napo. Contactaţi-ne prin e-mail la: contact form