You are here

Back to Films

Napo în... atenţie produse chimice!

Publication date: 
2009
Napo în... atenţie produse chimice!

Acest film reprezintă o versiune revizuită a filmului ‘Scratch and Sniff – chemical risks at work’ realizat în 2003. Noua versiune introduce modificări în scopul armonizării semnelor (pictogramelor) utilizate pentru transportul produselor periculoase, precum şi a celor utilizate pentru clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor chimice. 

Napo este eroul unor scurte scenete care îl prezintă lucrând cu substanţe chimice, inclusiv iritante, inflamabile, corozive, toxice sau periculoase pentru mediu. Fiecare scenetă este urmată de o scurtă secvenţă în care se prezintă cum pot fi prevenite accidentele prin intermediul unor practici de muncă sigure. Filmul este adaptat pentru orice sector de activitate şi categorie de angajaţi. Scopul filmului este de a atrage atenţia asupra importanţei etichetării produselor chimice. Sceneta introductivă explozivă, este urmată de şapte secvenţe care arată mai întâi modalitatea greşită de lucru şi consecinţe grave ale acesteia, apoi modalitatea corectă de lucru respectând instrucţiunile de securitate.