Napo în… lucrul la înălțime

Napo în… lucrul la înălțime
Categories
Lucrul la înălțime
Accident prevention
Alunecări, împiedicări și căderi
Echipament individual de protecție (EIP)

Lucrul la înălțime reprezintă o activitate cu risc ridicat. O problemă majoră o constituie căderile de la înălțime iar accidentele conduc de cele mai multe ori la vătămări grave sau pot fi chiar mortale. Victimele acestor accidente și familiile acestora nu sunt singurele care au de suferit. 

Angajatorii au obligația de a respecta legislația de securitate în muncă și de a implementa un sistem de lucru sigur, în conformitate cu prevederile acestei legislații, inclusiv prin realizarea unei evaluări a riscurilor cât mai cuprinzătoare. Aceștia au, de asemenea, obligația de a furniza toate informațiile și instrucțiunile necesare în materie de securitate precum și de a asigura instruirea și supravegherea corespunzătoare. Lucrătorii trebuie să respecte prevederile legislației de securitate și sistemele sigure de lucru pentru a evita expunerea lor și a celorlalți la risc. 

Acest film prezintă diverse situații de muncă ce implică lucrul la înălțime. Și alte filme cu Napo se referă la acest subiect, inclusiv “Napo în… securitatea pe șantier“ din sectorul construcțiilor.