Hyppää pääsisältöön

Napon vaaravahti: Riskien ja vaarojen tunnistaminen

The film looks at hazards and some of the most common workplace risks, and the need to: 'Stop, Think and Act' to reduce the number of workplace accidents and the incidence of occupational ill health. The film is designed for use as a training aid to introduce risk assessment and the concepts of hazard and risk.
Opettajan ohjeet
Tarvitsetko apua oppimistoimen järjestämisessä luokassasi?

Oppitunti

Tämä materiaalipaketti sisältää hauskoja tehtäviä, joissa lapset oppivat tunnistamaan ja selvittämään terveyteen ja turvallisuuteen riskejä ja vaaroja niin koulussa kuin kotonakin. Se antaa lapsille valmiuksia ymmärtää oman riskeihin ja vaaroihin liittyvän vastuunsa ja opettaa arvioimaan eriasteisia riskejä.

Oppimistavoitteet

Oppitunti 1: Napon vaaravahti – Riskien ja vaarojen tunnistaminen

Tunnistetaan riskit ja vaarat kotona ja koulussa.
Opitaan arvioimaan eritasoisia riskejä.
Valmistellaan ryhmissä materiaalia edellä opitun pohjalta.
Johdanto

5 minuuttia

Katsellaan oppituntiin liittyvä Napo-elokuva.
 • Mikä on vaara?
 • Miksi itselle ja muille aiheutuvia vaaroja tulisi ehkäistä?
Tehtävät

40/45 minuuttia

Vaaravahti Katsellaan oppituntiin liittyvä Napo-elokuva Riskien ja vaarojen tunnistaminen
Elokuva: Napo riskien kimpussa
Jakso ”Kodin vaarat”
Jakso ”Arvioi riskit”
 • Keskustelkaa jaksoissa esille tulleista vaaroista ja pohtikaa, mitä muita vaaroja lapset tuntevat. Kannusta lapsia selittämään, mitä riski ja vaara tarkoittavat (ks. taustatiedot).
 • Jaa Vaara näkyvissä julisteita ja pyydä lapsia kiinnittämään tarra kohtaan, josta he löytävät vaaran.
 • Kokoontukaa yhteen. Pyydä lapsia kertomaan yksitellen, mitä vaaroja he ovat löytäneet.
Aiheen syventäminen
Esitellään erilaisia tyypillisiä riskejä ja keskustellaan niistä muutamien Napo-elokuvien pohjalta (liikenneonnettomuudet, sähkö, kaatuminen ja kompastuminen, putoaminen korkealta esim. portaissa, kemikaalit, melu).
Arviointi
Oppitunnin päätteeksi oppilaat voivat tehdä laulun, räpin tai riimin, jossa tiivistetään, mitä he ovat oppineet Vaaravahti -oppitunnilla.
Opettaja ja oppilaat voivat arvioida oppimistaan seuraavalla asteikolla:
 • Kulta: Osaan selittää vähintään kolme erityyppistä itseeni tai muihin kohdistuvaa vaaraa. Osaan arvioida riskin tasoa.
 • Hopea: Osaan selittää yhden (itseeni ja muihin kohdistuvan) vaaran ja riskin kotona ja luokassa.
 • Pronssi: Osaan selittää, mikä on vaara.
Tarvittava materiaali
 • tarroja
 • Vaara näkyvissä -juliste
 • Opettajan ohje: riskien ja vaarojen tunnistaminen
 • Vaara näkyvissä -juliste (ratkaisuineen)
 • Vaarojen etsintää / urheilu – Tiedote
 • Go to video

Ladataksesi annetut resurssit mene tähän: Materiaaliarkisto