Hyppää pääsisältöön

Napon vaaravahti: Vaarojen poistaminen ja ehkäiseminen

The film looks at hazards and some of the most common workplace risks, and the need to: 'Stop, Think and Act' to reduce the number of workplace accidents and the incidence of occupational ill health. The film is designed for use as a training aid to introduce risk assessment and the concepts of hazard and risk.
Opettajan ohjeet
Tarvitsetko apua oppimistoimen järjestämisessä luokassasi?

Oppitunti

Tämä materiaalipaketti sisältää hauskoja tehtäviä, joissa lapset oppivat tunnistamaan ja selvittämään terveyteen ja turvallisuuteen riskejä ja vaaroja niin koulussa kuin kotonakin. Se antaa lapsille valmiuksia ymmärtää oman riskeihin ja vaaroihin liittyvän vastuunsa ja opettaa arvioimaan eriasteisia riskejä.

Oppimistavoitteet

Oppitunti 2: Napon vaaravahti Vaarojen poistaminen ja ehkäiseminen 

Osataan puuttua erilaisiin vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa riskin itselle tai muille. 
Ymmärretään oma vastuu riskien ja vaarojen suhteen. 
Opitaan arvioimaan eritasoisia riskejä. 
Valmistetaan ryhmissä materiaalia edellä opitun pohjalta.
Johdanto

5 minuuttia

Katselkaa oppituntiin liittyvän ”Napon turvallinen työnaloitus” -elokuvan
ensimmäinen jakso ”Ota myös muut huomioon!”.
 • Miksi itseen ja muihin kohdistuvia vaaroja on ehkäistävä?
 • Miten tapaturmia voi estää, kun näkee jokin vaaratilanteen?
Tehtävät

40/45 minuuttia

aaravahti Katsellaan oppituntiin liittyvät Napo-elokuvat : Vaarojen poistaminen ja ehkäiseminen

Napon turvallinen työnaloitus” elokuvan jakso ”Ota myös toiset huomioon!”

”Napo riskien kimpussa” elokuvan jakso ”Poista riski”.

 • Keskustelkaa jaksoissa esille otetuista vaaroista sekä siitä, millaisia muita vaaroja lapset tuntevat. Kannusta lapsia selittämään, miten he ehkäisisivät vaaroja ja riskejä.
 • Keskustelkaa siitä, miten jotkin riskit ovat muita vaarallisempia, ja laatikaa luettelo riskeistä siinä järjestyksessä, miten vakavia niiden seuraukset ovat. Kysy lapsilta, mitkä riskit edellyttävät kiireisimpiä toimia. (Ks. taustatiedot.)
 • Tehkää laulu, tanssi tai lyhyt näytelmä, jonka avulla muistetaan, miten voi suojata itsensä ja muut vaaroilta.

Aiheen syventäminen

 • Esitellään muutamien Napo-elokuvien pohjalta erilaisia tyypillisiä riskejä tai keskustellaan niistä (liikenneonnettomuudet, sähkö, kaatuminen ja kompastuminen, putoaminen korkealta (esim. portailta), kemikaalit, melu).
 • Keskustellaan muista huolehtimisesta eli muiden suojelemisesta onnettomuuksilta (vältetään riskit, kerrotaan toisille vasta havaituista riskeistä).
 • Keskustellaan muutamien Napo-elokuvien pohjalta siitä, miten riskeihin tulisi puuttua.
 • Ryhmätyöskentely, johon sisältyy seuraavalla sivulla olevia tehtäviä.

Luettelo aiheen syventämiseen sopivista Napo-elokuvista on saatavissa osoitteessa: http://www.napofilm.net/fi/napos-films/

Arviointi
Oppilaat voivat tehdä oppitunnin päätteeksi laulun, räpin tai riimin, jossa tiivistetään, mitä he ovat oppineet Vaaravahti -oppitunnilla.
Opettaja ja oppilaat voivat arvioida oppimistaan seuraavalla asteikolla:
 • Kulta: Osaan selittää vähintään kolme erityyppistä itseen ja muihin kohdistuvaa vaaraa tai riskiä. Osaan arvioida riskin tasoa ja kertoa selkeästi ja kiinnostavalla tavalla toimista, joita kussakin tapauksessa tulisi toteuttaa.
 • Hopea: Osaan selittää yhden (itseen ja muihin kohdistuvan) riskin ja vaaran kotona ja luokassa. Osaan tunnistaa, mitä toimia kummassakin tapauksessa tulee tehdä, ja osaan selittää asian selkeästi.
 • Pronssi: Osaan selittää, mikä on riski, ja tunnistaa yhden toteutettavan toimen.
Tarvittava materiaali
 • tarroja
 • tamburiini räpin esittämistä varten (vapaaehtoinen)
 • Opettajan opas: vaarojen poistaminen ja ehkäiseminen
 • Vaara näkyvissä -juliste (ratkaisuineen)
 • Ryhmätyöskentely: Napon vaarojen talo
 • Vaarojen etsintää / urheilu – Tiedote
 • Go to video

Ladataksesi annetut resurssit mene tähän: Materiaaliarkisto