Napo's beste signalen voor veiligheid: Gevaars-/verbodsborden

Tips voor de leerkracht
Hebt u hulp nodig bij het organiseren van een leeractiviteit?

Les

Met dit pakket maken kinderen kennis metbelangrijke veiligheidsborden. Ze leren onderscheid maken tussen borden met verschillende vormen en begrijpen hoe veiligheidsborden ons kunnen behoeden voor gevaar. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van leuke rollenspellen.

Leerdoelen

Vertrouwd raken met een reeks waarschuwingsborden en weten waarom ze belangrijk zijn

Inzicht krijgen in de manier waarop de borden hun betekenis overbrengen

Leren hoe veiligheidsborden je kunnen helpen jezelf te beschermen

Groepen beoordelen elkaars prestaties en testen elkaars kennis over wat de vorm van een bepaald bord betekent

Er kunnen maskers worden gebruikt om een toneelstukje in de klas op te voeren

Inleiding

5 minuten

Laat een bord zien en vraag wat het betekent, waar je het kunt tegenkomen en waarom we ons moeten houden aan de instructie die ermee wordt gegeven (leg uit wat het doel van veiligheidsborden is).

Vragen:

 • Kan je je herinneren welke borden of symbolen je in de buurt van de school, thuis en op straat wel eens hebt gezien?
 • Let je wel eens NIET op een bord of symbool?

Bespreek veelvoorkomende risico’s uit ons dagelijks leven en het verband hiervan met veiligheidsborden.

Activiteiten

40/45 minuten

Bekijk het Napo-filmpje bij deze les: De beste signalen

De beste signalen: Inleiding; Gele driehoek (gevaar); Gevaar – zwevende last; Rode cirkel (verbod); Niet roken

Mogelijke activiteiten:

 • Bespreek bij elke scène wat er gebeurt en waarom. Noem enkele redenen waarom mensen niet op de borden hebben gelet.
 • Laat een aantal borden zien uit de volledige reeks van de EU-richtlijn (zie begeleidingsblad). Bespreek de basisregels voor kleuren en vormen van veiligheidsborden.
 • Teken van elk bord een voorbeeld.
 • Leg uit wat het doel/nut van borden is en wat ze betekenen.
 • Neem per groepje een vorm van een bord – driehoekig of rond – die een gevaar of een verbod aanduidt.
 • Maak van de veiligheidsborden maskers die op stokken kunnen worden bevestigd en voor het gezicht kunnen worden gehouden.
 • Bedenk hoe de borden zouden kunnen praten of wat ze kunnen doen om te zorgen dat ze worden opgemerkt, bijv. een ferme stem en lichaamstaal voor gevaar, een krachtige, dwingende stem en lichaamstaal voor een verbod.
 • Bespreek veelvoorkomende risico's uit ons dagelijks leven en het verband hiervan met veiligheidsborden.
 • Zo nodig kan de leerkracht de borden maken en kan ermee worden geoefend, voordat de leerlingen er in groepjes mee aan de slag gaan.
 • Test in klassikaal verband wat de leerlingen weten over de betekenis van borden en waarom ze belangrijk zijn.
 • Extra lesstof kan bijvoorbeeld bestaan uit het onderzoeken van andere borden, waaronder enkele eenvoudige verkeersborden, en het maken van een veiligheidsbord voor de school.

Extra lesstof

 • U kunt ook andere borden gebruiken, zoals onderstaande voorbeelden, en een bord maken dat echt eff ectief is voor uw school.

Hier vindt u enkele andere Napo-fi lmpjes die in de les kunnen worden behandeld: www.napofilm.net/nl/napos-films

Beoordeling

5 minuten

Test het begrip van de verschillende vormen en kleuren van veiligheidsborden en geef een beoordeling op basis van onderstaande gradaties. Zowel de leerkracht als de leerling gebruiken deze voor hun beoordeling.

 • Goud: Ik kan ten minste vijf verbods- en gevaarsborden noemen en aangeven wat de betekenis en het belang ervan zijn.
 • Zilver: Ik kan twee veiligheidsborden noemen en aangeven wat de betekenis en het belang ervan zijn.
 • Brons: Ik kan één veiligheidsbord noemen en aangeven wat de betekenis en het belang ervan zijn.
Benodigde materialen
 • Ongelinieerd papier en kleurpotloden om tekeningen te maken
 • Docentenblad: gevaartekens/verbodstekens
 • Driehoek (gevaarsborden)
 • Rood en geel karton en stokken om de maskers op te bevestigen
 • Rode cirkel (verbodsborden)
 • Go to video

Om het aangeboden materiaal te downloaden, gaat u naar: Materialenbibliotheek