You are here

Delen van vaardigheden en ervaring

Back to Napo in the workplace

Delen van vaardigheden en ervaring

In deze activiteit bekijken de deelnemers een Napo-scène waarin gekeken wordt naar de gevaren van werken met de hand en hoe belangrijk het is om te luisteren naar en te leren van ervaren collega’s wanneer het gaat om veilig handwerk.

Facilitator guidance

Hebt u hulp nodig bij het organiseren van een leeractiviteit op uw werkplek?

Meer informatie vindt u hier

Activity

Leerdoelen

Activiteiten

Concluding questions

Beoordeling

Benodigde materialen