You are here

Back to Films

 Nie roznoś wirusa.

Publication date: 
2020
 Nie roznoś wirusa.

Pandemia koronawirusa niesie ze sobą poważne konsekwencje dla środowiska pracy, pracowników i firm. Napo chce pomóc. Trudno jednak przedstawić wszystkie środki zapobiegawcze w krótkim filmie, dlatego Napo koncentruje się na powszechnym czynniku ryzyka - zanieczyszczeniu rąk - i pokazuje w typowym „stylu Napo”, jak rozprzestrzeniają się zanieczyszczenia i jak można ograniczyć ich wpływ.