Liigu edasi põhisisu juurde

Napo lugu

Napo päritolu

Napo on väikese rühma tööohutuse ja töötervishoiu teabevahetusspetsialistide peades sündinud idee, mille eesmärk on reageerida vajadusele selliste kvaliteetsete teabevahendite järele, mis ületaksid riigipiire ja kõnetaksid erineva kultuurilise ja keelelise taustaga töötajaid ning võtaksid arvesse nende praktilisi vajadusi. Need filmid ei ole loodud selleks, et anda terviklikku ülevaadet igast teemast, samuti ei tasuks neis näha õppe- ega koolitusfilme. Napo ja tema sõprade ülesandeks on köitvate isikute, lõbusate lugude, huumori ja rõõmsa lähenemisviisi abil äratada huvi tööohutuse ja -tervishoiu vastu. Rõõmsameelne lähenemine ohutusele ongi Napo panus töökohtade ohutumaks, tervislikumaks ja paremaks muutmisse. Kõik filmid on mitmete Euroopa institutsioonide ühistoodang. Veebisaidi arendamist finantseeris Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti, mis asub Hispaanias, Bilbaos.

Taust

Napo filmide konsortsium moodustati Euroopa Komisjoni organiseeritud Euroopa filmifestivalide ja 1992.–1993. aasta Euroopa tööohutuse ja -tervishoiu aasta raames.

Euroopa Komisjon toetas filmifestivale lootuses, et seal esitatud parimaid videoid on võimalik kohandada levitamiseks kõikjal Euroopa Liidus. See osutus aga keeruliseks, sest paljude filmide tootjateks on äriettevõtted, kes ei soovi oma õigusi loovutada. Kultuurilised erinevused muudavad kujundid, sündmustiku ja tunded raskesti kohandatavaks ning teevad keeruliseks filmiideede edastamise nii, et need oleksid kõikjal Euroopas üheselt mõistetavad.

Pärast 1995. aastal Strasbourgis toimunud filmifestivali kohtusid neli aktiivset prantsuse, saksa, rootsi ja briti kommunikatsioonieksperti, et arutada võimalusi toota ja tellida videofilme, mida saaks kasutada kõikjal Euroopas. 

Napo konsortsiumis on praegu järgmised liikmed: AUVA (Austria), CIOP (Poola), DGUV (Saksamaa), EU-OSHA (Bilbao, Hispaania), INAIL (Itaalia), INRS (Prantsusmaa) ja TNO (Madalmaad).

Meeskond

Napo filmide autor ja režissöör on Eric Scandella (Via Storia)

3D-animatsiooni autor on Fabrice Barbey (Protozoaire).

Originaalmuusika helilooja on Henri Muller.

Napo sünd

Konsortsiumi liikmed koostasid ettepaneku, spetsifikatsiooni ja pakkumiskutse ohutusmärke käsitleva videofilmi tootmiseks ning määrasid oma riigist kaks tootmisettevõtet, keda kutsuti esitama oma nägemust. Prantsuse ettevõte Via Storia võitis pakkumise. Napo oli sündinud!

Esimest videot "Parimate märkide lugu" tutvustati ELi filmifestivalil Edinburgh's 1998. aastal ning see võitis auhindu maailmakongressil Sao Paulos 1999. aastal, samuti riiklikel filmifestivalidel Prantsusmaal ja Saksamaal.

2003. aastal näitas Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti Bilbaos üles huvi kolmanda video vastu, mis oli valmistatud selleks, et toetada Euroopa nädalat ja selle raames käsitletavat ohtlike ainete teemat. Konsortsiumiga jõuti kokkuleppele, et agentuur võib edastada kõikidele liikmesriikidele, kandidaatriikidele ja EFTA riikidele video originaalkoopiad koos selgete tingimustega mittevälistava kasutuse, õiguste ja maksumuse kohta. See koostöö on jätkunud.