You are here

Napo õpetajatele

õppevahendid õpetajatele

Populaarse tegelase Napo abil on EU-OSHA (Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet) koos Napo konsortsiumiga koostanud õpetajatele suunatud tööohutuse ja töötervishoiu õppetundide sarja, mille eesmärk on tutvustada ohutuse ja tervishoiu teemasid algkooliõpilastele harivalt, ent lõbusalt ja loominguliselt, kasutades Napo videoklippe.

Iga õppetund põhineb ühel Napo filmil/stseenil ja iga õppetunni kohta esitatakse õpieesmärgid. Õpetajad saavad valida mitmesuguseid tegevusi ning neile antakse vajalikud abivahendid ja mõned soovitused, kuidas hinnata õpilaste tulemusi. Õppetunnid on koostatud paindlikena, need sobivad õppekava muude ainetega ja tõhustavad neid ning on abiks õpetajatele ja õpilastele tundide ajal.

Õppetunnid [6]

Napo parimad ohutusmärgid: esimene tund – Hoiatus- ja-/keelumärgid

Napo parimad ohutusmärgid: Hoiatus- ja-/keelumärgid

Õnnetuste ennetamine, Ohutusmärgid

Kaitse oma keha koos Napoga: esimene tund – nahk

Kaitse oma keha koos Napoga – nahk

Kemikaalid, Isikukaitsevahendid, Naha kaitsmine

Kaitse oma keha koos Napoga: teine tund – selg

Kaitse oma keha koos Napoga – selg

Kemikaalid, Isikukaitsevahendid, Naha kaitsmine

Napo ohukütt: esimene tund – riskide ja ohtude väljaselgitamine

Napo ohukütt: riskide ja ohtude väljaselgitamine

Õnnetuste ennetamine, Riskihindamine

Napo ohukütt: teine tund – sekkumine ja ennetamine

Napo ohukütt: sekkumine ja ennetamine

Õnnetuste ennetamine, Riskihindamine