Napo - Ohutus naeratuse saatel
Kasutage NAPO filme, et edendada tööohutust ja töötervishoidu

Mitme Euroopa organisatsiooni koostöös valminud animafilmisarja peategelane Napo tutvustab tööohutuse ja -tervishoiu probleeme meeldejäävalt ja leebe huumoriga. Sümpaatne Napo kehastab mis tahes tööstusharu või sektori töötajat.

Õpi koos Napoga

These resources are to enable organisations to use Napo films to raise awareness about health and safety topics within groups of…
Icon Napo for teachers
Populaarse tegelase Napo abil on EU-OSHA (Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet) koos Napo konsortsiumiga koostanud…

Napo on väikese rühma tööohutuse ja töötervishoiu teabevahetusspetsialistide peades sündinud idee, mille eesmärk on reageerida vajadusele selliste kvaliteetsete teabevahendite järele, mis ületaksid riigipiire ja kõnetaksid erineva kultuurilise ja keelelise taustaga