You are here

Soovitusi õpetajatele

Portrait of Napo

Kunagi ei ole liiga vara tutvustada õpilastele täiskasvanute tööohutuse ja töötervishoiu põhimõtteid.

Napo on tore tegelane, kes aitab õpilastel mõelda ohutusküsimustele, neid mõista ja neist lähtudes tegutseda. Lisateabe saamiseks klõpsake siin: Napo ja sõbrad. Napo filme on palju, uurige ja kasutage neid vabalt oma tundides.

Mõned põhilised ohutuspõhimõtted, mida õppetundides käsitletakse, on seotud juba õpetatavate ainetega. Napo õppevahendites õpetajatele antakse mitmesuguseid häid soovitusi, kuidas integreerida ohutuspõhimõtted koolitundidesse. Neid saab kasutada kas ühes koolitunnis või suurema projekti osana. Kuigi need seostuvad muude ainetega, on põhieesmärk kasutada haaravaid Napo filme, et õpetada õpilastele, kuidas hoolitseda enda ja teiste eest ning ohte ära tunda.

Iga õppetunni kohta antakse ülevaade õpieesmärkidest, esitatakse võimalike tegevuste üksikasjad ja vajalikud abivahendid. Nendes õppetundides saavad õpilased teada, kuidas ära tunda ohte, mis võivad neid ja nende sõpru ohustada, ning arendavad koostööoskusi, et kasutada uusi teadmisi praktikas.

Põhiliste ohutus- ja tervishoiuteemade kohta lisateabe saamiseks vt abivahendite kogu abilehed.

Guidance file: