Liigu edasi põhisisu juurde

Napo on ohus: kemikaalid!

Categories
Ohtlikud ained
Märgid ja sildid
Kemikaalid

See film on 2003. aasta filmi „Kratsib ja aevastab ehk ohtlikud kemikaalid töökohal” uuendatud versioon. Film tutvustab muudatusi ühtlustatud piltmärkides, mida kasutatakse ohtlike ainete transpordis ning kemikaalide klassifitseerimisel, märgistamisel ja pakendamisel. Praegused seitse piltmärki asendatakse üheksaga.

Olulised tähtajad on 1. detsember 2010, mil ained tuleb ümber klassifitseerida ja märgistada kooskõlas uue ülemaailmse süsteemiga ning 1. juuni 2015, mil sama menetlust kohaldatakse segudele (endise nimetusega „valmistised”).

Napo töötab selles filmis mitmesuguste kemikaalidega, ka nendega, mis on ärritavad, tuleohtlikud, söövitavad, mürgised või keskkonnale ohtlikud. Pärast iga lõiku selgitatakse parimat viisi, kuidas õnnetusi vältida ja töötada ohutult. Film on suunatud kõikidele töötajatele mis tahes sektoris. Eesmärk on pöörata tähelepanu kemikaali sisaldavate toodete märgistamise olulisusele. Pärast plahvatuslikku avastseeni näidatakse kuues episoodis esmalt raskete tagajärgedega vale käitumist ja seejärel ohutusnõudeid järgivat õiget tegutsemisviisi.