You are here

Back to Films

„Napo ja tolmune töö“

Publication date: 
2018
„Napo ja tolmune töö“

Tolm töökohal tekitab kahesuguseid probleeme: tolm võib kahjustada hingamiselundeid ja olla plahvatusohtlik. Tolmu tervisekahjulik toime võib ulatuda nahaärritusest kopsuvähini, olenevalt tolmu koostisest ning kokkupuute liigist ja ulatusest.

„Napo ja tolmune töö“ kujutab tolmu tekitavaid olukordi ja aineid ning rõhutab tervise hoidmiseks tolmuga kokkupuute piiramist. Filmi lõpus käib pauk, kui plahvatab tolm – süttivad suletud ruumi õhus lenduvad peenosakesed.