You are here

Back to Films

See ei ole naljaasi!

Publication date: 
2013
See ei ole naljaasi!

Libisemine ja komistamine on ühed enam levinud ohud, mis igal aastal põhjustavad kümneid tuhandeid õnnetusi töökohtadel.

Enamik libisemisi esineb märjal või “saastunud” pinnal ning komistamised leiavad aset seoses halva töökoha korrashoiuga. Lahendused on sageli lihtsad ja tasuvad ennast ära. Riskihindamisel tuleb kindlaks määrata vajalikud kontrollimeetodid, mis hõlmavad saastamise ja lekete ennetamist, sobivaid jalatseid, töökoha planeerimist ja hooldust, sobivat põrandakatet, head töökoha korrashoidu ning tõhusat väljaõpet ja juhendamist.

See film, mis sobib kõikide tegevusharude ja tasandite töötajatele, püüab tutvustada häid tavasid ja rõhutab, et libisemise ja komistamise tagajärjel toimunud õnnetused “ei ole naljaasi”.