You are here

Back to Films

Napo ja ohtlik tegevus

Publication date: 
2008
Napo ja ohtlik tegevus

Euroopa 2008.–2009. aasta kampaania teema on riskihindamine. „Napo ja ohtlik tegevus” räägib töökoha ohtudest ja riskidest ning vajadusest hinnata riske, et muuta töökohad ohutumaks ja tervislikumaks. Filmis vaadeldakse ohte ja mõnesid levinumaid riske töökohal, vajadust võtta aeg maha, järele mõelda ning tegutseda, et vähendada kutseõnnetusi ja kutsehaigusi. Film on riskihindamist ning ohu ja riski mõisteid tutvustav õppevahend.