Liigu edasi põhisisu juurde

Napo ja kõrgustes töötamine

Napo ja kõrgustes töötamine
Categories
Kõrgel töötamine
Accident prevention
Libisemine, komistamine ja kukkumine
Isikukaitsevahendid

Kõrgustes töötamine on väga riskirohke. Kõrgeltkukkumineonohtlikning õnnetustetagajärjedonraskedvõilõppevadsurmaga. Ohvridjanendeperedpoleagaainukesedkannatajad. 

Töötajadjaalltöövõtjadpeavadjälgimaohutusnõudeidningtöötamaohutult, risketulebpõhjalikulthinnata, kättesaadavpeabolemainfo, kuidasohutulttöödteha, läbitulebviiajuhendaminejaväljaõpe. Töötajadpeavadjärgimaohutulttöötamisenõudeidjareegleid, etvältidaendajateisteohtuseadmist.

Filmnäitaberinevaidtööolukordi, sealhulgaskõrgustestöötamist. SamateematkäsitlevadkateisedNapofilmid, naguNapojaohutustöökohal”, miskeskendubehitusele.