Wo ist mein Kopf (Napo filmis ... „Kaotasin pea“)

Wo ist mein Kopf (Napo filmis ... „Kaotasin pea“)
Categories
Maanteetransport
Transport
Liiklusohutus
Tööga seotud liiklusohutus

Selle lühifilmiga toetab Napo riskide ennetamise kampaaniat, mis rõhutab ohutu autojuhtimise ja transpordiohutuse tähtsust. Film näitab, kuidas hoolimatu käitumine võib peagi lõppeda tööõnnetusega.

Via Storia video konsortsiumile DGUV, 2010