You are here

Back to Films

Wo ist mein Kopf (Napo filmis ... „Kaotasin pea“)

Publication date: 
2010
Wo ist mein Kopf (Napo filmis ... „Kaotasin pea“)

Selle lühifilmiga toetab Napo riskide ennetamise kampaaniat, mis rõhutab ohutu autojuhtimise ja transpordiohutuse tähtsust. Film näitab, kuidas hoolimatu käitumine võib peagi lõppeda tööõnnetusega.

Via Storia video konsortsiumile DGUV, 2010