Skoči na glavni sadržaj

Obratite nam se

Prije postavljanja pitanja provjerite Česta pitanja u nastavku. Možda je na njega već odgovoreno. 

1. Mogu li se filmovi uređivati ili mijenjati?

Ne. Filmovi su zaštićeni autorskim pravima. Prava na uporabu filmova o Napu ne odnose se na uređivanje ili preinake filmova, uporabu filmova u drugim filmskim produkcijama ili multimedijalnim proizvodima te uporabu filmova za oglašavanje ili promidžbu.

2. Mogu li se pojedini prizori iz filmova o Napu upotrebljavati u prezentacijama PowerPointa?

Da. Pojedini isječci iz filmova o Napu mogu se također upotrebljavati u okviru prezentacija u programu PowerPoint te na stranicama intraneta uz odgovarajuće navođenje producenata filmova u obliku odjave filma koju možete preuzeti ovdje.

3. Mogu li se napraviti poveznice na <i>web</i>-mjesto Napo?

Da. Konzorcij Napo dopušta poveznice na početnu stranicu web-mjesta Napa www.napofilm.net, ali ne odobrava smještanje filmova o Napu na drugim web-mjestima.

4. Može li se Napo ili prikaz Napa upotrijebiti za identitet moje kampanje?

Ne. Lik Napa može se izravno upotrebljavati samo za promoviranje filmova o Napu. Nije moguće koristiti se Napom ili prikazima Napa u svrhu reklame za zdravlje i sigurnost, promidžbe ili objavljivanja.

5. Je li moguće preuzeti filmove s Napove internetske stranice?

Da. Za preuzimanje kompletnih filmova o Napu ili samo odabranih scena na vaše računalo posjetite službenu stranicu (www.napofilm.net) gdje možete odabrati film ili scenu koju želite preuzeti. Kliknite na gumb za preuzimanje sadržaja Ikona za preuzimanje ili dodajte svoj video u centar za preuzimanje klikom na odgovarajući gumb Ikona za centar za preuzimanje.

Klikom na gumb za centar za preuzimanje odabrane se video datoteke dodaju na popis kojem možete pristupiti na vrhu trake izbornika internetske stranice. Tamo je popis svih odabranih video datoteka koje možete preuzeti u jednom koraku. Kliknite na gumb "X" kako bi odabrane video datoteke uklonili iz popisa u centru za preuzimanje.

Napominjemo da opcija za preuzimanje datoteka ne postoji u mobilnoj inačici internetske stranice.

6. Mogu li se filmovi o Napu ili prizori iz filmova prenositi na moje <i>web</i>-mjesto ili <i>web</i>-mjesto mojeg poduzeća?

Ne. Možete napraviti poveznicu na web-mjesto Napo (www.napofilm.net), no nije dopušteno prenositi filmove.

7. Mogu li se filmovi o Napu upotrebljavati na Intranetu mojeg poduzeća?

Da. Možete preuzeti filmove i prenijeti ih na interno intranetsko web-mjesto.

8. Mogu li se filmovi o Napu ili prizori iz filmova upotrebljavati u programu e-učenja?

Uključivanje filmova o Napu ili prizora iz filmova moguće je samo ako je e-učenje isključivo namijenjeno internoj uporabi unutar poduzeća ili organizacije. Ako je program e-učenja namijenjen vanjskoj uporabi kao dio prodajnog osposobljavanja, nije moguće uključiti filmove o Napu ili scene iz filmova.