Napo - Sigurnost s osmijehom

Koristite filmove o NAPU za promicanje sigurnosti i zaštite na radu
Napo je junak serije animiranih filmova koje koproducira mala grupa europskih organizacija kako bi važne teme o sigurnosti i zdravlju na radu željene predstaviti na zapamtljiv i zabavan način. Simpatičan lik predstavlja zaposlenika koji radi u bilo kojoj industriji ili sektoru.

Napovi filmovi

Napo u... na udaru stresa

Napo u... na udaru stresa

Priča o najboljim znakovima

Priča o najboljim znakovima

Napo u ... nije smiješno

Napo u ... nije smiješno

Napo u … šokantnim situacijama

Napo u … šokantnim situacijama

Napo u... zajednički rad

Napo u... zajednički rad

Napo u … Povratak u zdravu budućnost

Napo u … Povratak u zdravu budućnost

Napo u...pluća na radnom mjestu

Napo u...pluća na radnom mjestu

Sicherer Auftritt mit Napo (Sigurnije ponašanje uz Napovu pomoć)

Sicherer Auftritt mit Napo (Sigurnije ponašanje uz Napovu pomoć)

Napo u... siguran prijevoz

Napo u... siguran prijevoz

Wo ist mein Kopf (Napo u... „Da mi glava nije dobro pričvršćena”...)

Wo ist mein Kopf (Napo u... „Da mi glava nije dobro pričvršćena”...)

Napo u... sigurno održavanje

Napo u... sigurno održavanje

Denk an mich. Dein Rücken (Napo u... „Pazi na svoja leđa”).

Denk an mich. Dein Rücken (Napo u... „Pazi na svoja leđa”).

Napo u... zaštitite svoju kožu!

Napo u... zaštitite svoju kožu!

Napo u … internetskoj procjeni rizika

Napo u … internetskoj procjeni rizika

Napo u... opasnost: kemikalije!

Napo u... opasnost: kemikalije!

Napo u … Sigurnost u prometu

Napo u … Sigurnost u prometu

Napo u: „sigurnost na radu i izvan njega"

Napo u: „sigurnost na radu i izvan njega"

Napo u... oblaku prašine

Napo u... oblaku prašine

Napo u epizodi rizičan posao

Napo u epizodi rizičan posao

Napo i.... Ja sam kommmitmensch

Napo i.... Ja sam kommmitmensch

Napo u epizodi smanjite opterećenje

Napo u epizodi smanjite opterećenje

Napo u... toplinskom stresu (Dvoboj)

Napo u... toplinskom stresu (Dvoboj)

Napo u epizodi siguran početak

Napo u epizodi siguran početak

Napo u... toplinskom stresu (S riječi na djela)

Napo u... toplinskom stresu (S riječi na djela)

Napo u epizodi prekinite tu buku

Napo u epizodi prekinite tu buku

Napo u… rad na visini

Napo u… rad na visini

Napo u epizodi odred za čistoću

Napo u epizodi odred za čistoću

Napo in... Stop the pandemic

Napo in... Stop the pandemic

Napo u epizodi sigurnost na gradilištu

Napo u epizodi sigurnost na gradilištu

Napove dogodovštine

Napove dogodovštine