Skoči na glavni sadržaj

Napo - Sigurnost s osmijehom

Koristite filmove o NAPU za promicanje sigurnosti i zaštite na radu

Napo je junak serije animiranih filmova koje koproducira mala grupa europskih organizacija kako bi važne teme o sigurnosti i zdravlju na radu željene predstaviti na zapamtljiv i zabavan način. Simpatičan lik predstavlja zaposlenika koji radi u bilo kojoj industriji ili sektoru.

Učenje s Napom

Ti resursi omogućuju organizacijama da uz pomoć filmova o Napou podignu svijest o temama zdravlja i sigurnosti u vlastitim…
Icon Napo for teachers
Uz pomoć omiljenog lika Napoa, EU-OSHA (Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu), zajedno s konzorcijem Napo, osmislila…

Napo je izvorna ideja male skupine stručnjaka za komunikaciju u području sigurnosti i zdravlja na radu nastala kao odgovor na potrebu za materijalima s visokokvalitetnim informacijama, a s ciljem nadilaženja nacionalnih granica i usmjerenosti na različite kulture,