Napo - Sigurnost s osmijehom

Koristite filmove o NAPU za promicanje sigurnosti i zaštite na radu
Napo je junak serije animiranih filmova koje koproducira mala grupa europskih organizacija kako bi važne teme o sigurnosti i zdravlju na radu željene predstaviti na zapamtljiv i zabavan način. Simpatičan lik predstavlja zaposlenika koji radi u bilo kojoj industriji ili sektoru.