You are here

Napo za učitelje

Nastavna sredstva za učitelje

Uz pomoć omiljenog lika Napoa, EU-OSHA (Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu), zajedno s konzorcijem Napo, osmislila je seriju lekcija o sigurnosti i zdravlju na radnom mjestu za učitelje, s ciljem upoznavanja učenika osnovnih škola s temama sigurnosti i zdravlja na edukativan, ali zabavan i maštovit način koristeći filmove s Napom.

Svaka je lekcija usmjerena na jedan film/scenu s Napom i sadrži ciljeve učenja, a učitelji mogu izabrati razne ponuđene aktivnosti te imaju na raspolaganju sva potrebna sredstva, kao i neke ideje o načinu procjene rezultata učenika. Lekcije su osmišljene na način da se mogu uklopiti u trenutačan nastavni program te ga unaprijediti, kao i da pomažu učiteljima i učenicima u razredu.

Lekcije [6]

Napovi najbolji sigurnosni znakovi: prvi nastavni sat – znakovi opasnosti/zabrane

Napovi najbolji sigurnosni znakovi: znakovi opasnosti/zabrane

Sprječavanje nezgoda, Znakovi upozorenja

Napovi najbolji sigurnosni znakovi: drugi nastavni sat – znakovi za obvezno postupanje/spašavanje

Napovi najbolji sigurnosni znakovi: znakovi za obvezno postupanje/spašavanje

Sprječavanje nezgoda, Znakovi upozorenja

Pazi na svoje tijelo s Napom: prvi nastavni sat – koža

Pazi na svoje tijelo s Napom - koža

Kemikalije, Osobna zaštitna sredstva (OZS), Zaštita kože

Pazi na svoje tijelo s Napom: drugi nastavni sat – leđa

Pazi na svoje tijelo s Napom - leđa

Kemikalije, Osobna zaštitna sredstva (OZS), Zaštita kože

Napov lovac na opasnosti: prvi nastavni sat – prepoznavanje rizika i opasnosti

Napov lovac na opasnosti: prepoznavanje rizika i opasnosti

Sprječavanje nezgoda, Procjena rizika

Napov lovac na opasnosti: drugi nastavni sat – intervencija i sprečavanje

Napov lovac na opasnosti: intervencija i sprečavanje

Sprječavanje nezgoda, Procjena rizika