Napovi najbolji sigurnosni znakovi: znakovi opasnosti/zabrane

Ovaj film daje osnovni uvod u znakove i simbole u području sigurnosti i zdravlja na radnom mjestu. Služi kao koristan vodič za nove zaposlenike te kao koristan alat za obnovu znanja za ostale radnike. U njemu su prikazane različite situacije na radnim mjestima u kojima su važni sigurnosni znakovi. Film je primjeren za sva sektore i vrste djelatnika, a posebno za mlade ljude na osposobljavanju ili pripravnike.
Smjernice za učitelje
Trebate li pomoć pri organizaciji obrazovne aktivnosti u svojoj učionici?

Lekcija

Ovim alatom djeca se upoznaju s osnovnim sigurnosnim znakovima, koji im pomažu da kroz zabavnu igru uloga prepoznaju i razlikuju različito oblikovane znakove i razumiju zašto znakovi pridonose našoj sigurnosti.

Nastavni ciljevi

Podići svijest o raznim znakovima upozorenja te o njihovoj važnosti

Procijeniti način na koji znakovi prenose značenje

Podići svijest o uporabi znakova za vlastitu zaštitu

Svaka grupa ocjenjuje rad druge grupe i provjerava njezino znanje o značenju različitih oblika znakova

Mogu se koristiti maske za prikaz u učionici.

Uvodna aktivnost

5 minuta

Pokažite znak i pitajte što on znači, gdje ga možemo vidjeti i zašto bismo trebali poštivati njegove upute (npr. objasnite namjenu sigurnosnih znakova).

Pitanja:

 • Kojih se znakova možete sjetiti da ste ih viđali oko škole, kuće ili na cesti?
 • Jeste li ikad ZANEMARILI neki znak?

Raspravite tipične rizike s kojima se susrećemo u svakodnevnom životu i način na koji su oni povezani sa znakovima.

Aktivnosti

40/45 minuta

Pogledajte isječak iz filma o Napu namijenjen za ovaj nastavni sat:Sigurnosni znakovi opasnosti/zabrane

Priča o najboljim znakovima: Uvod; Žuti trokut (znakovi opasnosti); Opasnost – viseći teret; Crveni krug (znakovi za zabranu); Zabranjeno pušenje.

Moguće aktivnosti:

 • Razmotrite svaki prizor, što se događa i zašto. Navedite neke razloge zašto ljudi nisu primijetili znakove.
 • Pokažite izbor znakova od svih znakova uključenih u Direktivu EU-a (vidi pomoćni listić). Razgovarajte o osnovnim pravilima za boje i oblike sigurnosnih znakova.
 • Nacrtajte svaki znak.
 • Objasnite svrhu/uporabu znakova i njihova različita značenja.
 • Po skupinama izaberite jedan oblik znaka, trokut ili krug, koji upozorava na opasnost ili zabranu.
 • Od znakova napravite maske koje se mogu pričvrstiti na drške i držati ispred lica.
 • Razmislite kako bi znakovi mogli govoriti ili se ponašati kako bi osigurali da ih se primijeti, npr. strogim glasom uz govor tijela koji ukazuje na opasnost ili snažnim, glasnim i autoritativnim glasom uz govor tijela koji ukazuje na zabranu.
 • Razgovarajte o tipičnim rizicima s kojima se susrećemo u svakodnevnom životu i o tome na koji su način oni povezani sa znakovima.
 • Ako je potrebno, to može izvesti učitelj kako bi dao primjere prije početka grupnog rada.
 • Provjerite znanje cijelog razreda o tome što znakovi govore i znače te o razlozima njihove važnosti, i to kroz rad sa svim članovima grupe.
 • U dodatnom radu možete istraživati druge znakove, uključujući jednostavne prometne znakove, te izraditi znak za školu.

Dodatni rad

 • Razmislite o drugim znakovima, poput primjera danih u nastavku i izradite stvarno učinkovit znak za svoju školu.

Ovdje možete pronaći nekoliko filmskih isječaka za dodatni rad: www.napofilm.net/hr/napos-films

Procjena

5 minuta

Provjerite razumijevanje različitih oblika i boja znakova te ocijenite ostvareni uspjeh pomoću dolje navedenih mjerila. Učitelj i učenici ocjenjuju naučeno na sljedeći način:

 • Zlato: Mogu objasniti najmanje pet znakova zabrane i opasnosti, što oni znače i zašto su važni.
 • Srebro: Mogu objasniti dvije vrste znakova, što znače i zašto su važne.
 • Bronca: Mogu objasniti jednu vrstu znakova, što znači i zašto je važna.
Potrebna nastavna sredstva
 • Papir i bojice za crtanje znakova
 • Pomoćni informativni listići za učitelje: Znakovi opasnosti/zabrane
 • Trokuti: predložak za znakove opasnosti
 • Crvena i žuta kartica i drške za izradu maski
 • Crveni krug: predložak za znakove zabrane
 • Go to video

Kako biste preuzeli dostupne resurse, idite na: Knjižnica nastavnih sredstava