Skoči na glavni sadržaj

Napo u epizodi rizičan posao

Categories
Procjena rizika
Sprječavanje nezgoda

Procjena rizika tema je europske kampanje za 2008./2009. U filmu „Rizičan posao" riječ je o opasnostima i rizicima na radu te o potrebi procjene rizika i djelovanja u skladu s rezultatima kako bi radno mjesto postalo sigurnije i zdravije. Film govori o opasnostima i nekima od najčešćih rizika na radnom mjestu te potrebi da se „zaustavimo, promislimo i djelujemo" kako bismo smanjili broj nesreća na radnom mjestu i broj profesionalnih oboljenja. Film je namijenjen za uporabu u obliku pomagala za obuku kojim se predstavljaju procjena rizika i pojmovi opasnosti i rizika.