You are here

Back to Films

Napo u… Zaustavite pandemiju

Publication date: 
2020
Napo u… Zaustavite pandemiju

Pandemija koronavirusa ozbiljno utječe na mjesto rada, radnike i poduzeća. Napo želi pomoći. Međutim, teško je u kratkom filmu prikazati sve mjere prevencije, pa se Napo fokusira na zajednički rizik – kontaminacija ruku - i u tipičnom „Napo-stilu“ pokazuje kako se virus može širiti i kako se rizik može smanjiti.