Pereiti į pagrindinį turinį

Napo and friends

Napas
Napo.png
Viršininkas
boss.png
Panelė Strudel
Miss-Strudel.png
Napetė
Napette.png
Kolegos
Other-Colleagues.png
Gyvūnai
Animals_0_v2.png
Animaciniai daiktai
Animated-Objects.png
Napo.png
Napas

Napas – tai animacinių filmukų herojus. Jis yra tarsi bet kokioje pramonės šakoje ar sektoriuje dirbančio darbuotojo simbolis. Napas nesiejamas su kokia nors viena veikla ar darbo vieta – priešingai, visuose filmuose pasirodo ta pati asmenybė, kurios išvaizda nesikeičia.

Napas yra kaip visi – nei geras, nei blogas, nei jaunas, ne senas. Šiuo atžvilgiu jo negalima sieti su kuria nors kultūrine grupe. Napas – stropus darbuotojas, galintis pakliūti į tokias situacijas, kurios nepriklauso nuo jo valios, tačiau jis taip pat sugeba atpažinti pavojų ar riziką ir gali pateikti įžvalgių pasiūlymų, kaip pagerinti saugą ir darbo organizavimą.

Napas – maloni ir patraukli asmenybė, nesivaržanti pareikšti savo nuomonės ar rodyti savo jausmų. Jeigu Napas suirzęs, kas nors jam yra įgrisę arba patinka – tai nesunku pamatyti! Toks Napas visiems priimtinas – ir jauniems darbuotojams, ir tiems, kurie bendrovėje jau dirba daugelį metų.

Atsisiųskite reklaminį lankstinuką apie Napą

boss.png
Viršininkas

Viršininkas yra pagrindinis antrojo plano veikėjas. Jis gali būti meistras, statybos aikštelės vadovas arba gamyklos direktorius, t. y. jis yra vienokia ar kitokia valdžia. Viršininkas duoda įsakymus, nustato taisykles ir visada pats duoda Napui nurodymus.Viršininkas ne tik rūpinasi savo darbuotojų sauga, bet jam taip pat rūpi darbo našumas. Dažnai viršininkui visokius reikalavimus kelia jo paties viršininkai arba klientai. Retsykiais jis duoda prieštaringus ar neįvykdomus nurodymus. Priešingai nei paprastai sakoma – viršininkas ne visada yra teisus.Panašiai kaip ir Napas, viršininkas nesiejamas su kokia nors viena veikla ar darbo aplinka, tačiau jo individualybė ir fizinė išvaizda visuose filmuose išlieka nepakitusi.

Miss-Strudel.png
Panelė Strudel

Panelė Strudel – veikli moteris, kurios įgaliojimai platesni nei viršininko arba tokie patys kaip ir jo. Ji gali būti klientė, darbo inspektorė ar bendrovėje dirbanti medicinos sesuo, kuri viršininkui ir jo darbuotojams kelia vienokius ar kitokius reikalavimus. Panelė Strudel kartais nuteikia linksmai savo persistengimu. Napas ir pats ne visada sugeba atsispirti žavingiems jos kerams.

Napette.png
Napetė

Napetė gali eiti tokias pačias kaip ir Napas ar panašias pareigas arba dirbti kitokį darbą, tačiau ji darbuojasi tokioje pačioje darbo aplinkoje. Retsykiais Napetė dirbdama padaro klaidų. Napetė mano, kad Napas patrauklus, tačiau jeigu ji kartais mėgina padėti Napui, jis suirzta arba supyksta.

Other-Colleagues.png
Kolegos

Atsižvelgiant į siužetą, Napas gali turėti vieną ar du kolegas, kurie dirba toje pačioje bendrovėje ir atlieka tuos pačius ar panašius darbus. Šie veikėjai padeda atskleisti Napo žygius. Dažniausiai Napo kolegos – įžvalgūs darbuotojai, kurie daugmaž stengiasi laikytis taisyklių.

Animals_0_v2.png
Gyvūnai

Napo pasaulyje taip pat gali atsirasti varlė, šuo ir kiti gyvūnai. Šie gyvūnai – mieli veikėjai, padedantys plėtoti siužetą ir animacinį filmuką susiejantys su mūsų herojaus nuotykiais.

Animated-Objects.png
Animaciniai daiktai

Kaip tikruose animaciniuose filmukuose, daiktai atgyja ir reaguoja į Napo elgesį arba jį kritikuoja; pavyzdžiui, „Geriausių ženklų istorija“ filmuke kalbantys ir rankomis mojuojantys saugos ženklai.