Pereiti į pagrindinį turinį

Teisės ir leidimai

Filmukai apie Napą yra Prancūzijoje, Strasbūro mieste įsteigtos leidybos įmonės „Via Storia“ ir Napo konsorciumo nuosavybė. Šis konsorciumas finansuoja ir kuria filmus, kuriuos užsako kelios Europos saugos ir sveikatos organizacijos: AUVA (Austrija); CIOP (Lenkija); DGUV (Vokietija); INAIL (Italija); INRS (Prancūzija); TNO (Nyderlandai) ir SUVA (Šveicarija). Be to, Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (EU-OSHA) (konsorciumo vardu) yra sudariusi susitarimą su DGUV dėl filmukų apie Napą dauginimo ir platinimo visų ES valstybių narių nacionaliniuose ryšių punktuose, šalyse kandidatėse ir ELPA šalyse.

Autoriaus teisės

Autoriaus teisės priklauso įmonei „Via Storia“.

Napo konsoricumui priklauso tam tikros bendrakūrėjo teisės, tarp kurių paminėtina absoliuti teisė neribotą laiką naudoti filmukus savo organizacijos darbo reikmėms ir įsigyti filmukų pirmines vaizdajuostes, kurias bendrakūrėjai gali dauginti.

Teisės

Filmukus apie Napą arba atskiras šių filmukų scenas galima laisvai naudoti švietimo, mokymo ir supratimo ugdymo reikmėms be išankstinio Napo konsorciumo leidimo.

Atskiras filmukų apie Napą scenas taip pat galima naudoti PowerPoint formato pranešimuose ir interneto tinklavietėse atitinkamai nurodžius filmukų kūrėjus dokumento pabaigoje įterpiamame langelyje, kurį galima atsisiųsti čia.

Tai nesuteikia teisės:

  • redaguoti, tikslinti ar keisti filmukus;

  • naudoti filmukus ar jų scenas kituose filmuose (vaizdo medžiagoje);

  • naudoti filmus ar jų scenas reklamos ir reklaminių akcijų reikmėms ar reklamos pasitelkus įžymius žmones medžiagoje;

  • dauginti, platinti ar pardavinėti filmų kopijas;

  • platinti filmukus apie Napą interneto svetainėse;

  • naudoti filmukus ar jų scenas daugialypės terpės produktuose, prieš tai negavus atskiro leidimo.

Napo konsorciumas leidžia pateikti nuorodas į pagrindinę filmukų apie Napą tinklavietę www.napofilm.net, bet draudžia rodyti filmukus apie Napą kitose tinklavietėse.

Napo personažą galima naudoti tik tiesiogiai reklamuojant filmuką, tačiau nei Napo personažo, nei jokių Napo paveikslėlių negalima naudoti bendroje saugos ir sveikatos klausimų reklamoje, reklaminių akcijų ar leidybos veikloje.

Prašymai ir užklausos

Kitus prašymus ir užklausas siųskite Napo konsorciumui. Mums galite rašyti el. pašto adresu contact form.