You are here

„Napas mokytojams“

Mokymo medžiaga mokytojams

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) kartu su Napo konsorciumu mokytojams parengė keletą darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) pamokų, kurių tikslas – panaudojant vaizdo siužetus apie itin populiarų personažą Napą ne tik informatyviai, bet ir linksmai bei kūrybingai supažindinti pradinių mokyklų mokinius su saugos ir sveikatos temomis.

Kiekvienai pamokai, susijusiai su vienu Napo filmu ir (arba) epizodu, nustatomi mokymosi tikslai, o mokytojams suteikiama galimybė vykdyti įvairią veiklą ir pasinaudoti įvairiais ištekliais, taip pat pateikiama tam tikrų idėjų, kaip įvertinti mokinių rezultatus. Pamokos parengtos taip, kad būtų lanksčios, derėtų su dabartiniais mokymo programos dalykais ir juos padėtų sustiprinti, taip pat būtų naudingos mokytojams ir mokiniams ugdymo procese.

Pamokos [6]

Geriausi Napo saugos ženklai. Pirmoji pamoka. Pavojaus ir draudžiamieji ženklai

Geriausi Napo saugos ženklai: Pavojaus ir draudžiamieji ženklai

Nelaimingų atsitikimų prevencija, Saugumo ženklai

 Geriausi Napo saugos ženklai. Antroji pamoka. Privalomieji ir gelbėjimosi ženklai

Geriausi Napo saugos ženklai: Privalomieji ir gelbėjimosi ženklai

Nelaimingų atsitikimų prevencija, Saugumo ženklai

 Rūpinkitės savo sveikata kartu su Napu. Pirmoji pamoka. Oda

Rūpinkitės savo sveikata kartu su Napu - Oda

Cheminės medžiagos, Asmeninės apsaugos priemonės, Odos apsauga

Rūpinkitės savo sveikata kartu su Napu. Antroji pamoka. Nugara

Rūpinkitės savo sveikata kartu su Napu - Nugara

Cheminės medžiagos, Asmeninės apsaugos priemonės, Odos apsauga

Napas nustato pavojus. Pirmoji pamoka. Rizikos ir pavojų nustatymas

Napas nustato pavojus: Rizikos ir pavojų nustatymas

Nelaimingų atsitikimų prevencija, Rizikos vertinimas

Napas nustato pavojus. Antroji pamoka. Įsikišimas ir prevencija

Napas nustato pavojus: Įsikišimas ir prevencija

Nelaimingų atsitikimų prevencija, Rizikos vertinimas