Pereiti į pagrindinį turinį

Geriausi Napo saugos ženklai: Privalomieji ir gelbėjimosi ženklai

Pirmame filme apie Napą supažindinama su pagrindiniais sveikatos ir saugos ženklais bei simboliais, kuriuos gali tekti išvysti darbo vietoje. Filmas naudotinas kaip priemonė, kuri gali būti naudinga naujiems darbuotojams ir praversti norint žinomus dalykus priminti kitiems darbuotojams. Filme rodomos įvairios darbo vietoje susiklostančios padėtys, kuriose svarbu paisyti saugos ženklų. Šis filmas tinka visų sektorių visų lygių darbuotojams, tačiau visų pirma jauniems žmonėms, kurie mokosi arba semiasi darbo patirties. 
Patarimai mokytojui
Ar jums reikia pagalbos rengiant mokymų veiklą?

Pamoka

Šiame priemonių rinkinyje vaikai supažindinami supagrindiniais saugos ženklais. Priemonių rinkinyje numatytos linksmos užduotys, kurias reikia atlikti pasiskirsčius vaidmenimis ir kurios padeda vaikams nustatyti ir atskirti skirtingos formos ženklus ir suprasti, kodėl ženklai padeda mums apsisaugoti.

Mokymosi uždaviniai

Susipažinti su įvairiais įspėjamaisiais ženklais ir paaiškinti, kodėl jie svarbūs.

Išmokti suprasti ženklo reikšmę.

Sužinoti, kaip paisant ženklų galima apsisaugoti nuo nelaimės.

Grupės vertina viena kitos žinias klausinėdamos, ką kiekvienas ženklas reiškia.

Pamokoje kaip vaizduojamąją medžiagą galima panaudoti kaukes.

Įžanga

Trukmė: 5 min.

Parodykite ženklą ir paklauskite, ką jis reiškia, kur jį galima pamatyti ir kodėl jo reikia paisyti (t. y. paaiškinkite saugos ženklų paskirtį).

Klausimai:

 • Kokius ženklus prisimenate matę netoli mokyklos, namų ar keliuose?
 • Ar kada nors NEPAISOTE ženklų?

Aptarkite tipiškus rizikos atvejus, su kuriais susiduriame kasdieniame gyvenime ir kaip jie siejasi su ženklais.

Veikla

Trukmė: 40–45 min.

Pažiūrėkite šiai pamokai skirtą Napo filmą: Geriausi Napo saugos ženklai - Privalomieji ir gelbėjimosi ženklai

Geriausių ženklų istorija: Įžanga; Mėlynas apskritimas (įpareigojamieji ženklai); Privaloma dėvėti klausos apsaugos priemones; Žalias kvadratas (gelbėjamieji (pagalbos) ženklai); Avarinio išėjimo ženklas

Galimos užduotys:

 • Aptarkite kiekvieną epizodą, kas jame vyksta ir kodėl. Aptarkite, kodėl žmonės nepaisė ženklų.
 • Parodykite keletą ženklų iš viso ES direktyvos ženklų rinkinio (žr. pagalbinę medžiagą mokytojams). Aptarkite pagrindines saugos ženklų spalvos ir formos taisykles.
 • Nupieškite kiekvieno ženklo pavyzdį.
 • Paaiškinkite ženklų paskirtį, naudą ir jų skirtingas reikšmes.
 • Tegul grupės pasirenka vienos formos ženklą (trikampį arba apskritimą), kuris reiškia arba pavojų arba draudimą.
 • Padarykite iš ženklų kaukes, kurias būtų galima pritvirtinti prie lazdelių ir laikyti prieš veidą.
 • Pagalvokite, kaip ženklai galėtų kalbėti arba elgtis, kad būtų pastebėti, pvz., pavojų reikškite griežtu balsu ir griežtais judesiais, o draudimą – garsiu ir įsakmiu balsu ir atitinkamais judesiais.
 • Aptarkite tipiškus rizikos atvejus, su kuriais susiduriame kasdien, ir kaip jie susiję su ženklais.
 • Prireikus, mokytojas gali pasipraktikuoti ir modeliuoti šias užduotis iš anksto prieš grupinį darbą.
 • Patikrinkite visos klasės žinias apie tai, ką kiekvienas ženklas sako ir reiškia, ir kodėl jie yra svarbūs.
 • Atliekant papildomą užduotį galima nagrinėti kitus ženklus, pavyzdžiui, paprastus kelio ženklus, ir sukurti ženklą mokyklai.

Papildoma užduotis

 • Aptarkite kitus ženklus, pavyzdžiui, pateiktuosius toliau, ir sukurkite tikrai veiksmingą ženklą savo mokyklai.

 • Pažiūrėję Napo fi lmus paaiškinkite, kas yra asmeninės apsaugos priemonės, kaip antai apsauginiai akiniai, apsauginis šalmas, apsauginiai batai, klausos apsaugos priemonės, apsauginės pirštinės. Napo fi lmus, kuriuos galite panaudoti papildomam darbui, rasite šiuo adresu: http://www.napofilm.net/lt/napos-films
Vertinimas

Trukmė: 5 min.

Patikrinkite, kaip grupė supranta įvairias ženklų formas ir spalvas, ir įvertinkite jų žinias toliau nurodytu būdu. Mokytojas ir mokiniai įvertina mokymosi rezultatus taip:

 • Auksas: galiu paaiškinti bent penkis gelbėjimosi ir įpareigojamuosius ženklus, ką jie reiškia ir kodėl jie svarbūs.
 • Sidabras: galiu paaiškinti dviejų rūšių ženklus, ką jie reiškia ir kodėl jie svarbūs.
 • Bronza: galiu paaiškinti vienos rūšies ženklą, ką jis reiškia ir kodėl jis svarbus.
Reikalingos mokymo priemonės
 • Popierius ir spalvotos kreidelės ženklams piešti
 • Raudonas ir geltonas kartonas ir lazdelės kaukėms pasidaryti
 • Mėlynojo apskritimo (įpareigojamųjų ženklų) šablonas
 • Mėlynas ir žalias kartonas ir lazdelės kaukėms su lazdelėmis
 • Pagalbinė medžiaga mokytojams. Įpareigojamieji / evakuaciniai ženklai
 • Žaliojo kvadrato (pagalbos ženklų) šablonas
 • Go to video

Pateiktus išteklius galima atsisiųsti iš: Mokomosios medžiagos biblioteka