Pereiti į pagrindinį turinį

Napo nuotykiai

Categories
Nelaimingų atsitikimų prevencija

Filme aptariamos bendrojo pobūdžio rizikos, kuri kyla darbo vietoje, rūšys ir jis labiausiai tinka jauniems žmonėms, kurie kol kas neturi didesnės patirties darbe ar jos apskritai neturi. Filme pabrėžiama, kad privaloma būti susipažinus su rizika ir kad reikia dirbti laikantis saugos reikalavimų, bei iškeliama mokymo svarba. Šis filmas tinka visų sektorių visų lygių darbuotojams, tačiau visų pirma jauniems žmonėms, kurie mokosi arba semiasi darbo patirties. Filmu siekiama supažindinti su pagrindinėmis rizikos rūšimis, o žiūrovai raginami apmąstyti nelaimingus atsitikimus bei aptarti jų prevencijos būdus. Filme rodomi devyni nelaimingi atsitikimai ir kiekvienas iš tų atsitikimų tinkamai atskleidžia, kokia rizika įmonėje kyla dirbantiems žmonės ar pavieniui darbuotojui. Filme atkreipiamas dėmesys į teisingą apie riziką įspėjančių ženklų išdėstymą, įspėjamųjų žymenų supratimą, saugos reikalavimų laikymąsi vykstant į darbą ir grįžtant iš darbo, reikiamų asmeninės apsaugos priemonių naudojimą, rizikos vengimą, privalomos ir tinkamiausios pakuotės naudojimą, kelio trumpinimo vengimą ir į reikalavimą, kad darbo įrangą naudotų tinkamai parengti darbuotojai.