Pereiti į pagrindinį turinį

Napas... Atgal į sveiką ateitį

Categories
Senėjimas ir DSS
Raumenų ir kaulų sistemos sutrikimai
Triukššmas

Europos darbuotojai senėja. Manoma, kad 2030 m. daugelyje ES valstybių iki 30 % ar daugiau visų dirbančiųjų sudarys darbuotojai turintys per 55 metus. Tai sukuria iššūkius darbdaviams, darbuotojams ir verslui.  Filme „Napas... Atgal į sveiką ateitį“ sutinkame mums gerai pažįstamą veikėją, keliaujantį laiku ir ieškantį rakto į tvarų darbinį gyvenimą. Pasakojimai parodo rizikos valdymo nuo pirmos iki paskutinės darbo dienos būtinybę; reabilitacijos bei grąžinimo į darbą strategijos ir kovos su diskriminacija dėl amžiaus, kada tai bepasireikštų, svarbą. Filmas sukurtas pademonstruoti kai kurias problemas, paskatinti diskusijas ir saugesnių, sveikesnių bei našesnių darbo vietų kūrimą, nes tai padeda įveikti senėjančios darbo jėgos keliamus iššūkius.